Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

forward
2205 ed45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatruesoup truesoup
forward
8031 ca4b
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatruesoup truesoup
forward
9040 4353
just look in the mirror your face...your tits....  :D 
Reposted fromdarkanes darkanes

January 03 2015

forward
9806 ccaf
Reposted fromniewychowana niewychowana viatruesoup truesoup
forward
4362 4f0b
Reposted fromdarkanes darkanes
forward
Kiedyś byłem inny, ręce do modlitwy złożone
teraz dłonie zaciśnięte w pięści, koniec
 z sentymentami, sztucznymi uśmiechami
uściskami, wyrazami szacunku, wszystko na nic.
— Eripe - Jestem chujem
Reposted fromdeviate deviate

January 01 2015

forward
Jeśli jestem dobrą piłką, to im silniej Cię uderzą,
tym wyżej się wzniesiesz.
forward
Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne,
jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

December 28 2014

forward
5075 b1bd
Reposted fromoutline outline viatruesoup truesoup
forward

December 26 2014

forward
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viatruesoup truesoup

December 25 2014

forward
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka viatruesoup truesoup

December 21 2014

forward
good guy mama

December 19 2014

forward
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane via21gramow 21gramow

December 14 2014

7634 1b9e 500

c-cassandra:

the camera loathes me!

Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viatruesoup truesoup
forward
Nieobojętna Ci byłam na bank, bo otulałeś mnie sobą za bardzo.
— Mam na imię Aleksander

December 08 2014

forward
7187 38ac
Reposted frommisza misza viasamozatrucie samozatrucie
forward
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
forward
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl